Quận Tân Phú,  Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn trong ngày đầu tiên đặt chân đến HiTime vì tại đây không có đồng nghiệp. Thay vào đó, bạn có được những đồng bọn, những người bạn, người anh em.

Chúng tôi đang cần nhiều chiến binh cho vị trí – CHUYÊN VIÊN KINH DOANH